WYPOMINKI GODZINA 9:15

Miłosierdziu Bożemu polecajmy:

Wszystkich wiernych zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych biskupów naszej Archidiecezji, kapłanów pracujących
w naszej Parafii: ks. Bronisława Wesołowskiego, ks. Ryszarda Salskiego, ks. Romana Sobczyńskiego, ks. Mariana Pazurka,
ks. Franciszka Pilarczyka, ks. Janusza Wiśniewskiego, ks. Jana Kapałę, Ks. Grzegorza Kolasę, ks. Eugeniusza Nicińskiego,
ks. Kazimierza Malcer, ks. Waldemara Tomę, ks. Zenona Witczaka, ks. Grzegorza Ząbeckiego.

Módlmy się za:

Polaków poległych na wszystkich frontach świata, w obozach koncentracyjnych Wschodu i Zachodu, ofiary katastrofy smoleńskiej, zmarłych czcicieli Matki Bożej Różańcowej i św. Franciszka, wszystkich członków Służby Liturgicznej, zmarłych
w szpitalu, Domach Opieki, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.

Polecajmy Bogu zmarłych:

Barbarę i Jana Moraczewskich, Jana Marczaka, Reginę Adama Stanisława Łaczkowskich, Franciszka Teresę Krzysztofa Niteckich, zm. z rodz. Szymańskich Matusiaków i Niteckich, Barbarę Wesołowską, Jadwigę Kosińską, Joannę Milczarek, Ryszarda Skierniewskiego, Stefana Stanisławę Stępniewskich, zm. z rodz. Głowów, Augustyna, Jana i Henryka Turczyńskich, Ludwika, Marię i Jana Wajdów.

ROCZNE  9:15

Stefana Siąkowskiego, Jarosława Zająca, Jana, Lecha , Henrka Mordaków; Jana Bielaka, Mariannę, Józefa Biernackich; Mariannę,  Jana Krześlaków, Tadeusza Krześlaka, Jerzego Kubickiego, Zygmunta Klimentowicza, Kazimierza, Małgorzatę, Antoniego Jedyk, Zofię,  Bolesława Chojnackich; Agnieszkę,  Stanisława Kielan, Irenę,  Stanisława Daniłow, Teresę,  Wiesława Bartos; Władysława Cieśliczka, Marka Szewczyka, Tadeusza Fajfer; Walerię, Józefa,  Tadeusza Zając;  Helenę,  Michała Ceran, Ryszarda Góreckiego, Macieja Galasa, Józefa, Józefę Gwizdoń, Juliannę,  Józefa Ceran; Mariana Łaskiego, Jana Musialika, Zofię, Henryka,  Krzysztofa Szulc, Zbigniewa Andryszkiewicza, Władysława,  Józefę Grałek, Eugeniusza Woracha, Mariannę,  Eugeniusza Pietrzak, Piotra Więcława, Wojciecha Zięba, Helenę Bezat, Tadeusza,  Jana Jabrzyk, Stanisława Kozera z rodzicami i rodziców Twardowskich, Wojciecha Staniec; Zuzannę Rudzińską, Janinę Krężelewską, Tadeusza Krężelewskiego, Franciszka, Małgorzatę Sepkowskich, Mariana Biernata, Jolantę Chrustowicz, Bogumiła Fangrata, rodziców Kozar, Dariusza Sońta, Krzysztofa Śliwińskiego, Mariannę,  Stefana Marcińczków, Józefę i  Jana Woźniak, Mariannę,  Józefa Filipek, Andrzeja Karp, Izabelę, Tadeusza Wójcików, Józefa Osowskiego, Zygmunta Psuta, zm. z rodziny Pierzchałów, Stefanię ,Andrzeja Owczarskich, Zofię,  Władysława Porczyk, zm. z rodziny Wuls, Jana Taraskę, Bronisławę Dąbrowską; Stanisławę,Józefa Kępa, Reginę Jastrzębską, Stefanię, Mariana Pietuch; zm. z rodziny Mazurków, Robaków, zm. z rodziny Wilanowskich; Henryka Jasnowskiego z rodzicami;

Mirosława Szczerka z rodzicami, Mariannę, Jana, Czesława Rytych, Ryszarda Chachułę, Władysława, Stefana, Marię, Łucję, Stanisława Fiałkowskich; Irenę, Antoninę, Józefa Wronów; Władysława, Jadwigę Judyckich, Helenę Szymczyk; Stanisława i Krystynę Macudów; Marię i Piotra Karp; Wacława i Kazimierę Ratyńskich; Rozalię i Bolesława Majda, Grzegorza Hejduś; Mariannę i Józefa Bąk; Za rodziców Chmielewskich, Jana Przybysza, Janinę i Tomasza Kuśmierskich; Czesławę i Stanisława Fijałkowskich; Jana Darczyńskiego, Grzegorza Szambelana, Mariannę i Antoniego Śpiewak; Wacława i Mariannę Krzysztofik, Mariannę i Wacława Dębowskich; Pelagię Osowską; Irenę i Henryka Porczyków, Arpada Bologa; Tadeusza Darmos; Tadusza Dejda i całą rodzinę Chałupków

Janinę Piątkowską, Bogdana Biazika i Franciszka Piątkowskiego

Mariannę i Konstantego Kaweckich; Helenę i Andrzeja Słomińskich, Mariannę i Władysława Słomińskich Józefa Książczaka; Józefa i Jana Kozitulskich, Czesława i Tomasza Ostrowskich, Antoniego i Piotra Rokickich; Jadwigę i Sławomira Sienkiewicz; Wiesława Krawula i jego zm. Rodziców, Annę, Józefa, Mieczysława, Tadeusza Wawrzyńczyk, Dziadków Kowalskich i Wawrzyńczyków

Jana Banasika, Tadeusza Kołodziejskiego; Eleonorę i Franciszka Wrona; Henryka Szczegielniaka, Walerię i Wacława Gąsieniec

Jadwigę Pietrzak; Władysława Jajek, Anielę Maciejewską, Mariannę Dziubałtowską i zm. z rodz. Jajek, Maciejewskich i Dziubałtowskich

Wacława Węgrzynowskiego i zm. z rodz. Sęków; Kazimierza i Leokadię Lipnickich; Wandę i Eugeniusza Smolińskich; Kazimierę i Wacława Szydłowskich, Weronikę i Stefana Galach; Ryszarda Krawula, Janinę i Romana Boruckich, Marię i Feliksa Więcławskich;

Stefana Krakowiaka, Teresę i Jana Dębiec, Zbigniewa Adamczyka; Joannę Prybe, Stanisława Staronia z rodzicami, zm. z rodziny Błochów, Andrzeja Prybe; Władysława Szewczyka; Zofię i Mariana Szpotoń; Stefana Surosz, Wojciecha Dymow, Mariannę Błaszczyk, Zm. z rodz. Stańdo; Mariannę i Konstantego Jedyków; Henryka Bernackiego, Józefę, Sylwestra, Stanisława Jęcek, Stefanię i Józefa Bernackich; Jadwigę, Franciszka i Józefa Śmietanka, Feliksa, Józefę i Józefa Budzińskich; Józefa Lechowskiego, Władysława i Walerię Lechowskich, Antoninę i Antoniego Galickich; Piotra Selerowicza; Kazimierę i Henryka Ruta, Bronisława Stawarza, Stanisławę Dudkiewisz Wiesława Kobierskiego, Zm. z rodz. Grałków i Kobierskich; Zofię i Wincentego Kozieł; Sebastiana Czesława Pawełkiewicz; Danutę i Henryka Goździk; Stanisława Dyńdo; Henryka Metto; Stanisławę i Aleksandra Skonecznych; Teresę Robak, Franciszka Zagatę, Zofię Kutrzeba, ks. Bolesława Kowalczyka; Barbarę Górską, Jacka Marciniaka i jego rodziców oraz teściów Stanisławę i Jana Kobackich; Tadeusza Namysława, Helenę Frączak, Marię i Bolesława Jabrzyk; Józefa Pipińskiego, Józefę Pasik, Mariannę Wrzosek; Janinę i Władysława Wąs, Antonine i Ludwika Wlesińskich; Wiesława Włodarczyka; Henryka-Andrzeja Lecha Renatę Kubacką; Kazimierę Krawczyk i Ryszarda Śliwińskiego Janinę, Stanisława i Andrzeja Będzyńskich; Irenę, Marka i Genowefę Rzegota; Stanisława i Janinę Wojciechowskich; Irenę, Stefana i Roberta Krześlaków; Marka Splett; Tadeusza Czyżykowskiego; Mariannę i Władysława Kołodziejskich; Zm. z rodziny Słowickich i Wójtowiczów; Helenę i Stanisława Słotwińskich, Józefę i Józefa Kurzyk; Zm. z rodziny Wronów i Olczaków; Andrzeja Dąbrowskiego; Stefana Kołodziejczyka; Ryszarda Gonciarz i jego rodziców, Włodzimierza Sońta, jego rodziców i dziadków; Janusza Kucińskiego i Irenę Majchrzak; Henryka Putek, zm. z rodz. Rolników; Zm. z rodz. Nagrodzkich i Świnogów; Adama i Genowefę Kamińskich, Janusza Blocha, Wacława Sęka, Wojciecha Sęka, Teresę i Janusza Sęków, Stanisława Jeżaka, Zygmunta Andryszczaka, zm z rodziny Wojtaszków, Stanisława Bąk, Józefa Goworka, Józefę Goworek, Antoniego Goworka, Eugeniusza Pietrasiaka, Annę Pietruszczak, Zofię i Władysława Wojciechowskich, Bronisławę Marszałek, Teściów Majcherek, Jerzego Biernackiego, oraz zm z rodziny Biernackich, Stanisławę i Stanisława Wawrzyńczyk, Mirosława Adama Jabrzyk, zm z rodziny Jabrzyków, Marię Pawlak, Jana Juliannę Stańczyk, Władysława Markiewicza, Barbarę Saramonowicz, Józefa Michoń, Witolda Mela, Wacława Walasik, Rajmunda Gawlickiego, Eugenię Antoniego Mazurek, Janinę Kołodziejczyk, zm z rodziny Fałkowskich, Antoniego i Marię Gwardzińskich, Józefa Florczyka, Jana Chachułę, Mariannę Chachułę, Stanisława Grałek, Władysława i Jacka Zasadnich, Franciszka Urbańskiego, Henryka Grad, Janinę i Józefa Kudlik, Konstantego i Jana Kudlik, Pawła Goździk, Mariannę i Władysława Goździk, Teresę Edwarda Zbigniewa Pietrzak, Mirosława Wysmyk, Wojciecha Tejchmana, Kazimierza Jędrzejczaka, Wojciecha Kozara, Stanisława Psut, Grażynę Siwek, Teresę i Antoniego Rusin, Dariusza i Ryszarda Rzepeckich, Józefa Grałka, Franciszka Józefę Daroch, Janinę i Krzysztofa Lewandowskich, Zygmunta Mazurka, za zm z rodziny Sawickich, Wójtowiczów, Czerniejewskich, Wojciecha Kacperka, Tadeusza Walczyka, Stanisławę i Władysława Klimowiczów, Stanisława Ogłuszka,

Za zm z rodziny Sakowiczów, Dziwiszów, Marię Kozakiewicz, Henrykę Gonciarz, Mariannę Gonciarz, Antoniego Gonciarz, Czesława Genowefę Mirosława Skorupińskich, Bronisława Jóźwika, Małgorzatę i Stanisława Witek, Zofię i Władysława Jóźwik, Janinę i Władysława Barańskich, Jarosława Mazurka, Witolda Kaliszewskiego, zm z rodziny Skorupów i Gąsiorowskich, Helenę Płuciennik, Zofię Płuciennik, Michała Jakubowskiego, Janinę Węglarską i Józefę Szopa, Jana Szopa, Bolesława Robaka, Zofię i Jana Kalużnych, Tadeusza Jura, Zofię i Józefa Cepa, Mariannę Synowiec, zm z rodziny Milewskich, Krzysztofa Łabajczyka, Jana Auda, Mariannę Stefana Annę Adama Bożenę Pełka oraz za ich zmrodziców, Wiesława Wroniszewskiego, Krzysztofa Krześlaka, Józefę Bronisława Stanisława Bedyniak, Bolesława Apolonię Tadeusza Tajchman, Józefa Czajkowskiego, Tadeusza Krzemińskiego, Ryszarda Krzemińskiego; Wiesławę Sroczyńską; Jana Krawczyka;

PÓŁROCZNE  9:15

Łucję, Władysława, Tadeusza Mazurek; Zuzannę, Józefa Jakóbczak, zm. z rodziny Strzeleckich; Łucję, Lidię Rokita;  Antoninę, Władysława, Mariannę Rokita; Mariannę i Józefa Karp; Krystynę Ślusarek, Zofię Świtek, Waldemara Mireckiego, Juliannę, Józefa, Bolesława, Kazimierę, Radosława Zięcina, Antoniego i Irenę Namysło, Włodzimierza Derda, Mariannę Bernacką, Annę Wysmyk; Jolantę Chęc, Jana Szurmańskiego, Władysława Tomasika, Stefanię, Józefa Owsianków,zm. z rodziny Mękarskich, Wójcików, Zygmunta, Irenę Janas, Andrzeja Sońtę;

Józefę i Stanisława Wróblewskich, Franciszkę   i Stanisława Rutowiczów, Danielę, Henryka i Sławomira Wilczak; Janinę, Zygmunta Pawełkiewiczów, Janinę Józefa Ilskich; Ryszarda Czechowicza, Helenę i Józefa Dyńdo; Jana i Kazimierę Kołodziejskich, Aleksego i Mariannę Banasików; Kazimierę Misiak, Helenę i Feliksa Misiak, Genowefę i Bronisława Pawłowicz, Zofię i Stanisława Szafrańskich, Józefa Wronę; Katarzynę i Józefa Jajek; Genowefę i Józefa Krzysztofik, Hannę i Zbigniewa Dziubek; Andrzeja, Jana i Mieczysława Schabów; Eleonorę i Józefa Smejda; Leokadię i Józefa Wysmyk; Józefa i Martynę Janiszewskich, Tadeusza i Antoninę Szewczyk; Jacka Kwiatka; Agnieszkę, Władysława, Zdzisława, Przybyła, Mariannę, Czesława; Ciesielskich, Roberta Krześlaka, Stanisława, Władysława Sobieś; Helenę, Stanisława, Stefana Soból, Katarzynę, Stanisława i Mariana Wąsik; Janinę i Stefana Godlewskich; Julię, Jana i Eugeniusza Wnuk, Stanisławę, Józefa Chmiel, ks. Władysława Chmiela; Łucję, Antoniego Kolano, Helenę i Stanisława Stańdo;

Genowefę i Władysława Tomanków; Adama i Antoninę Stańczyk; Mariana Włodarczyka; Kazimierza Lechowskiego; Mariannę, Bogdana i Leszka Lechowskich; Jana, Stefanię i Henryka Gutman, Irenę, Władysława i Mieczysława Wołczy, zm. z rodziny Wołczyków, Gutmanów; Za zm z rodziny Kicińskich: Bronisławę Antoniego, Janinę Józefę Genowefę Józefa, zm z rodziny Audów: Rozalię Władysława Jadwigę Irenę Kazimierza Władka, Mirosława Dyńda, Mieczysława Pietruszczaka, Stanisława Madeja, Stanisławę i Antoninę Starosta, Antoniego Lipińskiego, Kazimierę Lipińską, Kazimierza Piotrowskiego, Mariannę Piotrowską, Mateusza Jakóbczyka, Marię Kamińską, Sebastiana Kamińskiego,

zm z rodziny Kamińskich i Psutów, Mariannę Sołtysiak, Genowefę i Feliksa Mogielskich, Teresę i Adolfa Pieśluk, Mariana Andrzejczyka, Jana Serafina, Mariannę Kozar, zm z rodziny Kozarów, Helenę Siąkowską i zm z rodziny Siąkowskich, Barbarę Kacprzyk, Mirosława Hampela, Czesława Łukasiaka, Ireneusza Leokadię Wacława Duda, Kazimierę Antoniego Frączaków, Stanisława Stępniaka, Leszka Stanisława Henryka Mariannę Lasek, Stefanię Kazimierza Jana Goworek, Marcina Psut, Antoninę i Józefa Kołodziejskich, Annę i Jana Wysmyk, Janusza Kielana, Józefę  i Jana Grad, Zofię i Jana Krześlak, Zuzannę Krześlak, Marianne i Mariana Bąbos, Ryszarda Bernackiego, Mariolę Jarosława Wojciechowskich, Piotra i Władysława Wojciechowskich, Mariusza Kazimierza Bubel, Zdzisława Gabryszewskiego, Czesława Pająka, Antoninę i Stanisława Glicner, zm z rodziny Siudzińskich Malczewskich Budkiewiczów, Janusza Kacperka, Henryka Gryza i zm z rodziny Wolnickich, Barbarę Malek, Józefę Wacława Zdzisława Solińskich, Teresę i Janusza Teysler, Katarzynę Wójciak; Józefa Malka, Karolinę Stachurę, zm z rodziny Szmidtów Szewczyków Domaradzkich, Jerzego Kulę i za zmarłych rodziców, za zmarłych rodziców Knapów, Janinę i Stanisława Wach, Barbarę Malek; Alicję i Józefa Markiewicz, Bożenę, Józefa Smejdów, rodziców Owczarków, teściów Smejdów i Tadeusza Owczarka.

ROCZNE  12:15

Witolda Pawlika, Mariannę,  Bronisława Jaworskich, Teresę, Romana, Stanisławę, Halinę, Stanisława Gawdziakowskich, Henryka Cłapa; Krystynę, Mieczysławę Szmyt, zm. z rodziny Jasińskich,  Szpernów, Bogusławskich, Woickich, Kwapiszów, Stefana Gruszczyńskiego, Rozalię,  Stanisława Cygan, Irenę Rzepecką, Krystynę Iszczuk, zm. z rodziny Dębców, Zofię, Władysława Jagielskich; Zdzisława Biocha; Krystynę Twardowską; Władysława i Janinę Cukier, Władysława Bińka, Katarzynę Krupińską, Janinę Zaraś; Zofię i Antoniego Fijałkowskich, Henryka Szwedkowicza, Andrzeja Łysakowskiego, Jacka Kędziora; Zm. z rodziny Wysockich i Maciejewskich; Leokadię Antosiak; Józefa Dobrowolskiego; Zm. z rodziny Klabiszów, Modlińskich, Krzuszewskich; Zofię i Mieczysława Stefańczyków; Zm. z rodziny Dębowskich; Feliksę i Stanisława Kaliszewskich; Lecha Kowalskiego; Agnieszkę i Dariusza Ziębów, zm. z rodz. Filipczaków i Bernackich; Jana i Stanisławę Bernackich; Annę Hejduk, Teresę i Zdzisława Fijałkowskich; Józefa Wojtaszczyka; Teresę; Borowską i Janinę Nagrodzką; Zofię i Franciszka Stefańczyk, Henryka Pacholskiego; Juliannę, Konstantego, Franciszka i Władysława Filipczaków; Zbigniewa, Franciszka Lesiaków, Witolda i Rozalię Borowieckich, Barbarę Golus; Mariannę Stanisława Michalaków, Helenę Banasiak, Józefę i Mieczysława Sandelewskich, Jana Konewkę, Władysława Plich, Janinę Bors, Helenę i Stefana Przybysz, Józefa i Genowefę Krawczyk, Genowefę i Stanisława Piątek, zm z rodziny Malczewskich i Soszyńskich, Jana Warczyka, Zdzisława Bernata, Agnieszkę Korytowską, Andrzeja Mordakę i zm z rodziny Mordaków, zm z rodziny Derdów, Michała Stefańczyka; Mariana Dziubałtowskiego; Władysława i Józefę Plichów; Annę i Józefa Sęków; Stefana i Janinę Szkatułów; Jerzego i Marię Kabata; Janinę Boguszewską i dusze w czyścu cierpiące; Halinę Robak, Stanisława Bednarskiego, zm. z rodz. Serafinów; Krystynę Kafar; Ewę Sikora; Romana Łopat.

PÓŁROCZNE  12:15

Józefa Dąbrowskiego, Zofię, Władysława Kowalskich, Stanisławę,  Stefana Sadowskich, Medarda Bogaczyka, Elżbietę, Arkadiusz Bartkowiaków, Barbarę, Stanisława, Leszka i Pawła Rudzińskich, Lucyllię,  Stanisława Kowalczyk, Jolantę Borkowską, Danutę Kromoska, Brygidę Kromoska, Antoniego Kromoska, Wiktorię,  Józefa Kocięba, Józefa,Stanisławę Barańskich, dziadków Chojnacki i Nagórków, Marię,  Józefa Przybysz, Wiesława Przybysza, Antoninę Bernacką, Andrzeja Dembowskiego, Annę Mroczka; Rozalię i Stanisława Grzyb; Lucjana Kołodziejczyka, zm. z rodz. Kołodziejczyków i Stańdo; Jana Szymora i jego rodziców, Andrzeja Laska i jego rodziców; Marię Bogusławską; Ignacego i Małgorzatę Bernackich, Jana i Małgorzatę Rokitów, Czesława Dąbrowskiego; Irenę i Czesława Grabowskich, Janinę, Zofię, Franciszka i Mieczysława Przybysz; Mirosława Dela; Jana Smołę, Stanisława i Aleksandra Gruszczyńskich, Mariannę i Franciszkę Kowalczyk; Zm. z rodz. Macudów i Andryszczaków; Bolesława i Władysławę Zasępa, Aleksandrę Warda, Wacławę Kopczyńską, Genowefę Henryka Jana Grabskich, Tadeusza i Bogusława Wlazło,
Janinę Sobota, Barbarę Franas, Anielę Franciszka Gielec, Stanisławę Jana Bernat, Genowefę i Stefana Ajdamiak, Stanisławę i Antoniego Gradoskich, Józefę i Antoniego Goździk,  Antoninę i Adama Piątek, Wacławę Józefę Leona Zygmunta Bioch, Kazimierza Pijanka, Ireneusza Błaszczyka, Józefa i Helenę Bors, zm z rodziny Sandelewskich i Pawlików, zm z rodziny Kulów i Wąsów, Henryka Milczarka, Franciszkę Milczarek, Stefanię Goździk, Ryszarda Wiśniewskiego, Leonardę Dela, za zmarłych z rodziny Susików, Wojtaszczyków, Kaczmarskich, Antoninę i Kazimierza Bielawskich; Zmarłych z rodziny Rybaków, Bukowskich i Chojnackich.

MÓDLMY SIĘ:

WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, KTÓRY ROZCIĄGASZ SWĄ WŁADZĘ NAD
ŻYWYMI I UMARŁYMI, TY OKAZUJESZ MIŁOSIERDZIE WSZYSTKIM LUDZIOM, POKORNIE CIĘ BŁAGAMY, ABY CI, ZA KTÓRYCH SIĘ MODLIMY W TEGOROCZNYCH WYPOMINKACH, DOSTĄPILI Z TWEJ ŁASKAWOŚCI ODPUSZCZENIA WSZYSTKICH SWOICH GRZECHÓW I OBDARZENI RADOŚCIĄ ŻYCIA WIECZNEGO CHWALILI CIĘ BEZ KOŃCA.

PRZEZ CHRYSTUSA, PANA NASZEGO.                  

AMEN.