SAKRAMENT CHRZTU

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu w kancelarii:

- Świadectwo urodzenia dziecka.

- Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

- Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić tę funkcję.

- Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Czas zgłoszenia: trzy tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- Jest wyznaczony przez rodziców i posiada do tego wymagane kwalifikacje.

- Ukończył 16 lat.

- Jest katolikiem bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaka ma pełnić.

- Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

- Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzty w naszej parafii udzielane są:

- W każdą niedzielę na Mszy św. o godz.12.30

Konferencje dla rodziców i rodziców chrzestnych - obowiązkowa !

- (w trzeci piątek miesiąca o godzinie 18.30 w sali dolnego kościoła).

Rzeczy potrzebne do chrztu:

- świeca

- biała szata.

SAKRAMENT POKUTY

Z Sakramentu pokuty można skorzystać:

- Podczas każdej Mszy świętej w dni powszednie i w niedziele,

 W pierwsze piątki miesiąca - spowiedź dzieci rozpoczyna się o godzinie 16.30 -natomiast spowiedź dorosłych o godzinie 17.30.

- W czasie rekolekcji, dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocny - spowiedź odbywa się według programu podawanego w ogłoszeniach parafialnych.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

- Rachunek sumienia.

- Żal za grzechy.

- Mocne postanowienie poprawy.

- Szczera spowiedź.

- Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Do  Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci klas III Szkoły Podstawowej.

W przedostatnią niedzielę maja:

- dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr.8, o godz.9.30.

- dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr.14, o godz. 11.00.

- dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wiaderna, o godz.12.30.

W ostatnią niedzielę maja:

- dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr. 1, o godz.11.00 i 12.30.

W sobotę przed Pierwszą Komunią św. o godz. 9.00 dzieci uczestniczą w nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń chrztu i przystępują do sakramentu pokuty.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. na lekcjach religii w szkole i przez udział we Mszy św. godz. 11.00 w każdą niedzielę w ciągu roku szkolnego. W każdą ostatnią i pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.11.00 od października do maja odbywa się spotkanie z rodzicami.

Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w nabożeństwach okresowych: różaniec, roraty, drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe.

Z Eucharystią jest związany kult Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji odbywa od poniedziałku do soboty od 7.30 do 18.00 w dolnym kościele, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 do 18.00 w górnym kościele.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakramentu Bierzmowania udziela ksiądz biskup. Może przystąpić do niego młodzież klas 1 szkół ponadpodstawowych, jak również osoby starsze, które z pewnych przyczyn nie mogły przystąpić do tego Sakramentu wcześniej.

Młodzież przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania poprzez specjalną formację w szkołach, jak również uczestniczy w spotkaniach, które odbywają się dla klas ósmych i 1 ponadpodstawowych w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00. Młodzież uczestniczy w nabożeństwach okresowych: różaniec, roraty, drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe.

Rodzice biorą udział w organizowanych katechezach dla rodziców.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

- zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa , w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie parafii,
- świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy),
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej,
- druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość zamówienia dekoracji kwiatowej na uroczystość zaślubin (szczegóły u księdza dyżurnego).

Osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa.

Podstawowa oprawa muzyczna zapewniana przez Parafię  obejmuje wyłącznie okolicznościowe śpiewy liturgiczne i zagranie na organach marsza weselnego na zakończenie uroczystości. W przypadku zainteresowania wykonaniem przez organistę innych utworów (np. Ave Maria itd.) oraz akompaniamentów organowych dla zaproszonych solistów (skrzypce, wokal), istnieje możliwość zamówienia rozszerzonej oprawy muzycznej. Więcej informacji na temat oprawy muzycznej u organisty 605 938 692.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu ślubu opłata rezerwacyjna będzie zwracana, jeśli rezygnacja nastąpiła nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Rozpoczyna  się w niedzielę przed Wielkim Postem w sali kościoła dolnego o godz. 16.30

Obejmuje między innymi zagadnienia:

1. Jedność małżeńska:
- mężczyzną i niewiastą stworzył ich
- powołanie do miłości
- powołanie do jedności
- do czego zobowiązuje przysięga małżeńska
- jedność i nierozerwalność małżeństwa.

2. Sakramenty święte w ogólności:
- sakrament pojednania, grzech odejściem od Pana Boga, pięć warunków dobrej spowiedzi
- Eucharystia, czym jest dla mnie Msza Święta, mój udział w Mszy Świętej w niedziele i święta
- chrzest
- bierzmowanie
- sakrament chorych.

3. Boża idea małżeństwa i rodziny:
- Boży plan miłości
- małżeństwo i rodzina w planie Bożym
- Chrystus – Kościół
- powołanie do małżeństwa, narzeczeństwo i czystość przedmałżeńska.

4. Czynności prawno – duszpasterskie sakramentu małżeństwa:
- małżeństwo w świetle prawa kościelnego, przeszkody małżeńskie
- zapoznanie się z formularzem: „protokół rozmów kanoniczno – duszpasterskich”
- małżeństwo jako sakrament
- jakich łask udziela.

5. Liturgia sakramentu małżeństwa:
- ślub na Mszy Świętej i poza Mszą Świętą
- gesty i postawy podczas ślubu
- pełne uczestnictwo rodziny i gości podczas Eucharystii
- fotografowanie i filmowanie.

6. Życie religijne rodziny:
- rodzina domowym kościołem
- modlitwa, niedzielna Msza Święta
- rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście
- „rytuał rodzinny” – rok liturgiczny w rodzinie, kolęda i odwiedziny chorych
- mój Kościół, moja Parafia.

7. Płodność małżeńska i kierowanie płodnością

8. Naturalne planowanie rodziny:

- metody regulacji poczęć
- odpowiedzialne rodzicielstwo, antykoncepcja, przerywanie ciąży.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany chorym w szpitalu (jeżeli tego pragną) lub w czasie odwiedzin duszpasterza z posługą Komunii św.

Ta posługa odbywa się w formie zorganizowanej jeden raz w miesiącu w każdy I piątek miesiąca.

11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes wszystkich chorych zapraszamy na Mszę na godz.9.00 z sakramentem namaszczenia chorych.

O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu -jak się nieraz sądzi- wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach.

"Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę".
"Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty".

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa.