Parafialny Zespół Caritas pełni dyżury:

ŚRODA - 16.00 – 17.30

SOBOTA – 9.30 – 11.00

 
 
 

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy, wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Miłość tak pojęta nie może stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych umiejętności. Jednak w pierwszej kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata

W dniu 17 listopada 2014r. w naszej parafii został powołany Parafialny Zespół Caritas i rozpoczął swoją działalność charytatywną. W skład zespołu wchodzą 22 osoby, które wyraziły chęć pomagania, poświęcania swego czasu i umiejętności dla potrzebujących.


Wolontariusze Parafialnej Caritas zaangażowani w pomoc dla najbardziej potrzebujących, czynią to z wielką miłością ucząc się wzajemnego noszenia brzemienia, starając się dawać świadectwo bez sukcesów. Parafialny Zespół Caritas skupia wokół idei miłosierdzia przede wszystkim osoby dorosłe.
Wolontariusze PZC zajmują się niesieniem duchowej i materialnej pomocy potrzebującym na terenie swej parafii. Pod przewodnictwem proboszcza inicjują dzieła charytatywne parafii, szerzą ideę miłosierdzia chrześcijańskiego oraz podejmują działania na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia.

ROK 2019- AKTUALNOŚCI
9 grudnia odbyla sie uroczysta msza swieta z okazji Dnia Wolontariusza regionu Tomaszewskiego, po mszy byl poczestunek, nie zabraklo rowniez wesolej zabawy.
W dniach 7 i 8 grudnia wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas oraz młodzież ze Szkolnych Kół Caritas włączyli się w Ogólnopolską Akcję zbiórki żywności " TAK POMAGAM"Wspólny obiad był podsumowaniem akcji "Tytka Charytatywna".
Współorganizatorami III Światowego Dnia Ubogich w naszej parafii byli: Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, , ks. Proboszcz Zygmunt Nitecki, Pani Teresa Ogórek - Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, Państwo Anna i Jan Chodera "Małe Co Nieco" oraz  Pani Zofia Mordaka.


10 listopada członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzali rogale Świętego Marcina.

19 października
członkowie naszego Zespołu brali udział w skupieniu PZC w Porszewicach.W dniach 20 - 21 września zespół brał udział w akcji "Kromka chleba dla sąsiada".

 Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do włączenia się w akcję „ Tornister pełen uśmiechów”.
Celem akcji w tym roku jest skompletowanie i przekazanie wyprawek szkolnych najuboższym dzieciom z diecezji pińskiej na Białorusi. Wyprawki szkolne zebrane w ramach tej akcji trafią do dzieci i młodzieży białoruskiej w większości z polskimi korzeniami

Tornister można pobrać w punkcie Caritas od poniedziałku do piątku w godz: 16.00 do 17.30, sobota w godz. 9.30 do 11.00.

12 sierpnia tradycyjnie już Zespół Caritas z naszej parafii wyruszył do Cielętnik z ciepłym poczęstunkiem dla Pielgrzymów 203 Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.


8 czerwca odbył się już piąty piknik rodzinny "Ja, mama, tata z Panem Bogiem się brata", którego gospodarzem był ks.proboszcz Zygmunt Nitecki. Piknik poprowadziła grupa młodzieżowa EFFATHA. Tradycyjnie księża posługujący w naszej parafii zatańczyli tańce lednickie. Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe. Dzięki ofiarności Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego nie zabrakło potraw z grilla oraz słodkiego poczęstunku. Zarówno dzieci, młodzież oraz osoby starsze miały zapewnione atrakcje. Na koniec pikniku odbyło się losowanie nagród.


W dniach 29 i 30 marca odbyła się XVI Zbiórka Żywności Caritas w Polsce. Nasz zespół również brał udział wspólnie z SKC SP nr 1.
Do akcji włączyli się wolontariusze z I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 8. Dziękujemy!

ROK 2018 - AKTUALNOŚCI
12 grudnia odbyła się uroczysta msza św. w intencji wolontariuszy PZC i SKC z regionu tomaszowskiego, którą sprawował ks. Mariusz Turczyński. Po mszy wolontariusze spotkali się z ks. Sebastianem Krawczykiem zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej.


" Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał"(Ps 34,7)
  18 listopada obchodziliśmy II Światowy Dzień Ubogich, członkowie naszego Zespołu wspólnie z osobami objętymi pomocą przez naszą parafię spotkali się przy herbacie i ciastku.

 Po raz kolejny 11 listopada członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzali Rogale Świętomarcińskie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na posiłki dla dzieci z naszej świetlicy.


W dniach 20-21 października wolontariusze naszego Zespołu brali udział w  skupieniu Parafialnych Zespołów Caritas w Ośrodku Konferencyjno - Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach. Wolontariusze uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez osoby zaangażowane w pracę Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Szkolenie "Mapa potrzeb i zasobów" dotyczyło pomocy, którą udzielają ośrodki pomocy społecznej z przeniesieniem ich na potrzeby i problemy w swoich parafiach. Kolejne szkolenie nawiązywało do tematu przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych RODO. Opieką duszpasterską otoczył zebranych ks. Sebastian Krawczyk


Nasz Parafialny Zespół Caritas realizuje innowacyjny projekt "Sztafeta Pokoleń".


Uczestniczymy w projekcie "Wolontariat na miarę", którego celem  jest rozwinięcie oraz wzmocnienie potencjału 15 parafii archidiecezji łódzkiej poprzez podnoszenie kompetencji obecnych i przyszłych wolontariuszy - członków Parafialnych Zespołów Caritas, co pozwoli na wzrost zaangażowania i mądrego pomagania społeczności lokalnej.
21 i 22 września 2018 włączyliśmy się do akcji "Kromka chleba dla sąsiada"12 sierpnia Zespół Caritas z naszej parafii wyruszył do Cielętnik z ciepłym poczęstunkiem dla Pielgrzymów 202 Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.


Piknik rodzinny " Ja, mama , tata z Panem Bogiem się Brata"

Dzięki życzliwości Księdza proboszcza Zygmunta Niteckiego już po raz czwarty 9 czerwca w naszej parafii odbył piknik rodzinny " Ja, mama, tata z Panem Bogiem się Brata". Wszyscy mogliśmy się spotkać i świętować. Księża posługujący w naszej parafii czynnie brali udział w naszym pikniku. Dzięki uprzejmości Pana Włodzimierza Bańczyka  atrakcją dla uczestników były przejażdżki motorem z czasów wojennych - motor prowadził sam ksiądz proboszcz oraz prezentacja rowerów poziomych Pana Damiana Strzelczyka właściciela Firmy DS Bikes . Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zwierząt "Zielona Zagroda" Pana Zbigniewa Melki z Prymusowej Woli . Wyjątkowym urozmaiceniem naszego pikniku były tańce lednickie w wykonaniu Ks. Włodzimierza, Ks. Mariusza z grupą młodzieży EFFATHA i diakona Kamila.  W trakcie trwania pikniku dla wszystkich, dużych i małych zostały przygotowane atrakcje: quizy, gry integracyjne, konkursy, zabawy, malowanie domków i twarzy. Oczywiście tradycyjnie nie mogło zabraknąć potraw z grilla, jak również słodkiego poczęstunku. Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagród - główną nagrodą był rower.

Wszystkim sponsorom oraz osobom, które włączyły się w przygotowanie naszego pikniku składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności księdzu proboszczowi Zygmuntowi Niteckiemu za wielkie serce.
Dziękujemy:

Ks. Mariuszowi Turczyńskiemu i grupie młodzieży ze wspólnoty EFFATHA
Ks. Włodzimierzowi Moraczewskiemu i diakonowi Kamilowi Gregorczykowi
Panu Jackowi i Panu Krzysztofowi Lechowskim właścicielom hurtowni „Romstom” za ufundowanie I nagrody
Panu Zenonowi Łaskiemu właścicielowi firmy EZBUD za użyczenie placu
Panu Krzysztofowi Iskierce Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom za prezentację sprzętu pożarniczego
Pani  Beacie  Starnawskiej właścicielce Party Pizza za ufundowanie talonów na pizzę
Panu Zbigniewowi Melka właścicielowi  „ Zielonej Zagrody”
Panu Damianowi Strzelczykowi właścicielowi firmy DS BIKES – za prezentację rowerów poziomych
Panu Włodzimierzowi Bańczykowi za prezentację motocykla z okresu wojennego
Panu Grzegorzowi Przedborze za nagłośnienie
oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie naszego pikniku.


W dniach 9-11 marca odbyły się rekolekcje dla maturzystów. Parafialny zespół Caritas przygotował poczęstunek dla uczestników rekolekcji.
W lutym odbyło sie spotkanie PZC i SKC z regionu, poprzedzone mszą świętą, którą w intencji wolontariuszy SKC i PZC sprawował ks. Sebastian Krawczyk zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej


6 stycznia
Zespół Caritas rozprowadzał kredę i kadzidła.
ROK 2017 - AKTUALNOŚCI

17 grudnia nasz zespół przygotował spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów 201 pieszej Pielgrzymki

16 grudnia odbyła się uroczysta msza  święta w intencji darczyńców, którzy włączyli się w akcję " Drzewko Serc" . Dzieci po mszy otrzymały paczki.


8 - 9 grudnia PZC Caritas wraz ze SKC ze szkoły nr 14 i nr 1 brał udział w 12 edycji Zbiórki Żywności
" TAK POMAGAM"


11 listopada 2017 członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzali Rogale Świętomarcińskie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na posiłki dla dzieci z naszej świetlicy.W dniach 21 - 22 października 2017 członkowie grupy Caritas z naszej parafii brali udział w skupieniu Parafialnych Zespołów Caritas, które odbyło się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym
w Porszewicach.


Zapraszamy do włączenia się do kolejnej edycji akcji charytatywnej pod hasłem:
„ Tornistr pełen uśmiechów”.
Celem akcji jest skompletowanie i przekazanie najuboższym dzieciom
z naszej parafii wyprawek szkolnych.
Puste plecaki można odebrać z punktu Caritas codziennie od godz 16.00 do 17.30

12 sierpnia Zespół Caritas z naszej parafii wyruszył do Cielętnik z ciepłym poczęstunkiem dla Pielgrzymów 201 Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Drodzy Przyjaciele!
Pragniemy poinformować, że wniosek „Nakręć się na wolontariat” złożony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej do Fundacji Lotto w ramach projektu „odLOTTOwa jazda z OSHEE” przeszedł wstępną eliminację i dostał się do 2 etapu konkursu!
 Celem projektu jest pozyskanie funduszy m.in. na stworzenie aplikacji dla wolontariuszy. Aby otrzymać dofinansowanie potrzebne jest Wasze wsparcie!  
Drugi etap polega na przejechaniu na rowerach jak największej liczby kilometrów w terminie od 3 lipca 2017 (0:00) do 15 września 2017 (24:00).
Dofinansowanie otrzymają tylko 4 projekty, na rzecz których zostanie wyjeżdżonych,
właśnie na rowerze, najwięcej kilometrów.
Serdecznie zapraszamy do drużyny Caritas!

Jak to zrobić?
1. Zainstalować aplikację Endomondo w telefonie/tablecie.
Uwaga - może nie działać z systemem Windows.
2. Wejść na stronę: https://www.endomondo.com/teams/33637127 i kliknąć "DOŁĄCZ".
3. Za każdym razem, przed rozpoczęciem jazdy na rowerze uruchomić aplikację Endomondo, a po zakończeniu jazdy wcisnąć pauzę i czerwone kółko, które zapisze przejechane kilometry.
Uwaga - proszę sprawdzać czy jest dostępny sygnał GPS, gdyż bez niego kilometry nie zostaną zaliczone.
I gotowe!
Wy też możecie zbierać kilometry!
Jadąc do pracy, na basen czy na spotkanie ze znajomymi!
Mamy czas do 15 września 2017.

Przyłączcie się!
Przysyłajcie nam zdjęcia i filmiki rowerowe, podzielimy się nimi ze światem!
Motywujcie swoje rodziny, przyjaciół, znajomych i nieznajomych!
Wygrajmy!24 czerwca po raz trzeci w naszej parafii odbył się piknik rodzinny „ Ja, mama, tata z Panem Bogiem się brata”. Ksiądz proboszcz Zygmunt Nitecki udostępnił plac kościelny z ogrodem,
gdzie wszyscy mogli się zebrać i świętować.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowano mnóstwo atrakcji - były zabawy, gry integracyjne, konkursy, malowanie twarzy, domków.
Piknik umilił swoim występem zespół ludowy „ NIEBOWIANKI” z Wincentynowa w asyście kapeli, której liderem jest Pan Roman Wojciechowski oraz tańce lednickie ks. Włodzimierza Moraczewskiego.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zwierząt Pana Zbigniewa Melki właściciela„ Zielonej Zagrody” z Prymusowej Woli.
W trakcie trwania pikniku zgromadzeni na placu kościelnym uczestnicy nie odczuwali głodu.
Przygotowano potrawy z grilla ( drób i kiełbaski),
oraz słodki poczęstunek (ciasta, lody i galaretki z bitą śmietaną). Na nudę nie było czasu!
Na zakończenie imprezy wylosowaliśmy "szczęśliwców", którzy otrzymali super nagrody:
rower, deskorolki, badmintony.
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom oraz wszystkim, dzięki którym było możliwe zorganizowanie tegorocznego pikniku.

Parafialny Zespół Caritas składa szczególne podziękowania księdzu proboszczowi Zygmuntowi Niteckiemu za otwartość, wsparcie i zaangażowanie.
S
erdeczne podziękowania składamy:

Panu Adamowi Sojce – Dyrektorowi Generalnemu „ROLDROB” S.A.
Panu Cezaremu Dębcowi – właścicielowi firmy „DEKO SMAKU”
Panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu – Wójtowi Gminy Sławno - za występ zespołu
ludowego”Niebowianki”

Ks. Włodzimierzowi Moraczewskiemu
Jackowi i Krzysztofowi Lechowskim – właścicielom firmy „ROMSTOM”
Rodzinie Sobkiewiczów
Panu Stanisławowi Fijałkowskiemu
Państwu Marioli i Jackowi Cieciura
Panu Tomaszowi Mazurkowi - właścicielowi cukierni „Mazurek”

Panu Zbigniewowi Melka – właścicielowi „Zielonej Zagrody” z Prymusowej Woli
Panu Grzegorzowi Przedborze za nagłośnienie

oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie „Naszego Pikniku”.W dniach 24-25 marca nasz Zespół kolejny raz brał udział w zbiórce żywności " Tak pomagam".
Do akcji włączyły się Szkolne Koła Caritas ze SP nr 1 i SP nr 14.25 marca Zespół Parafialny Caritas przygotował dla maturzystów ciepły posiłek.


24 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Zespołu Caritas.


8 stycznia Zespół Caritas przygotował poczęstunek dla ministrantów i scholanek
uczestniczących w spotkaniu opłatkowym.


6 stycznia 2017 wolontariusze Caritas rozprowadzali kredę i kadzidło
ROK 2016 - AKTUALNOŚCI

18 grudnia Zespół przygotował spotkanie opłatkowe - poczęstunek dla pielgrzymów 200 tomaszowskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

17 grudnia odbyła się uroczysta msza święta w intencji darczyńców, którzy włączyli się w akcję " Drzewko Serc". Po mszy dzieci otrzymały prezenty.


W grudniu nasz Zespół włączył się w akcję prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej pod hasłem " Świąteczna poduszka Caritas" - wysłaliśmy 8 poszewek na jaśki.


Zespół Caritas otrzymał podziękowanie za właczenie się w akcję "Szlachetna Paczka"


W dniach 9 i 10 grudnia  Zespół wziął udział w zbiórce żywności " Tak pomagam".  W akcję włączyło się Szkolne Koło Caritas ze SP Nr 14 oraz wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego.


17 listopada o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Wolontariusza z regionu tomaszowskiego i okolic. Mszy Św. przewodniczył zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Sebastian Krawczyk. Po mszy wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.


13 listopada Parafialny Zespół Caritas rozprowadzał rogale Świętego Marcina.
Zebrane ofiary będą przeznaczone na formację i działalność Parafialnego Zespołu Caritas,
ale przede wszystkim na prowadzenie świetlicy dla dzieci.
W dniach od 8 do 9 października wolontariusze naszego zespołu brali udział w skupieniu Parafialnych Zespołów Caritas w Ośrodku Konferencyjno - Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach. Opieką duszpasterską wolontariuszy otoczył ks. Sebastian Krawczyk

12 sierpnia
Zespół wyruszył do Cielętnik z ciepłym poczęstunkiem dla Pielgrzymów 200 Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pulpeciki, schabiki, bułeczki i ogóreczki cieszyły się powodzeniem.

 

W lipcu PZC włączył się w akcję Caritas "TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW".
Dzięki ofiarności darczyńców udało się zapełnić 33 tornistry, z czego 5 zostało przekazane do Caritas Archidiecezji Łódzkiej, natomiast 28 trafiło do najuboższych dzieci z naszej parafii.

11 czerwca w naszej parafii odbył się piknik rodzinny pod hasłem
" Ja, mama i tata z Panem Bogiem się brata".Po raz kolejny członkowie Parafialnego Zespołu Caritas w dniach 4 i 5 marca brali udział w zbiórce żywności
w ramach akcji "Tak pomagam"
20 lutego dwoje dzieci ze świetlicy przyjęło Sakrament Chrztu Świętego.

31 stycznia 2016r. wolontariusze PZC przygotowali poczęstunek z okazji spotkania opłatkowego dla ministrantów, scholi młodzieżowej i dziecięcej oraz grupy oazowej.

ROK 2015 - AKTUALNOŚCI
W dniach 11-12 grudnia Zespół kolejny raz brał udział w zbiórce żywności " TAK POMAGAM", do pomocy w akcji włączyło się Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowiecki organizuje cyklicznie zbiórkę plastikowych korków, ze sprzedaży których szkoła pomaga w rehabilitacji Daniela Jachimowskiego, który uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznał urazu czaszkowo-mózgowego. W chwili obecnej ma niedowład kończyn, nie mówi, nie porusza się. PZC zbiera i przekazuje plastikowe korki w ramach tej akcji. Otrzymaliśmy piękne podziękowanie od ZSP nr 3

29 listopada w pierwszą niedzielę Adwentu, tak jak w poprzednim roku zostało wystawione " Drzewko serc". Parafianie bardzo zaangażowali się w tą akcję. 19 grudnia odbyła się uroczysta msza święta dla obdarowywanych dzieci i darczyńców. Po mszy św. w salce przykościelnej przygotowany został poczęstunek dla osób obdarowujących.W miesiącu wrześniu odbyła się uroczysta msza święta za plony. Przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Pierwsze trzy miejsca otrzymały kosze upominkowe, natomiast następne nagrody pocieszenia. Po mszy św. wolontariusze PZC częstowali chlebem.


W sierpniu Zespół włączył się w akcję charytatywną Caritas Archidiecezji Łódzkiej pod hasłem " Tornister pełen uśmiechów". Udało zapełnić się 31 plecaków, z czego 5 zostało przekazanych do Caritas Archidiecezji Łódzkiej, natomiast 26 plecaków zostało przekazane dla najbiedniejszych dzieci z naszej parafii.

12 sierpnia zaopatrzeni w grille i jedzenie wyruszyliśmy do Cielętnik, gdzie mieli nocować pielgrzymi 199 Tomaszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, aby przygotować im ciepłą kolację. Kiełbasa i kaszanka z grilla cieszyły się ogromnym powodzeniem.


W okresie od 20.07 do 24. 07 odbyły się półkolonie, w których brało udział 11 dzieci z naszej parafii. Dzieci miały zapewnione drugie śniadanie i obiad, oraz wycieczki min. do: Parku Linowego na terenie OSiR, zajęcia na basenie
w Spale w COS-ie, zwiedzały bunkry na Konewce oraz miały pieszą wycieczkę do Grot Nagórzyckich.


W dniu 12 lipca PZC przeprowadził zbiórkę pieniędzy do puszek - pomoc w leczeniu rocznego Kubusia Gawrona, chorego na neuroblastomę - nowotwór złośliwy.


21 czerwca odbyła się uroczysta msza św. którą odprawił ks. Sebastian Krawczyk zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Podczas mszy oficjalnie został wręczony Statut Parafialnego Zespołu Caritas
Archidiecezji Łódzkiej.


21 czerwca odbyło się szkolenie członków Zespołu z zakresu " Podstawowe aspekty wolontariatu", które przeprowadziła Pani Danuta Sażyn - Kierownik Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Zapoznaliśmy się z przepisami dotyczącymi aspektów prawnych wolontariatu.

6 czerwca w naszej parafii odbył się pierwszy piknik rodzinny pod hasłem " Ja, mama i tata z Panem Bogiem się brata". Podczas pikniku zarówno i dzieci i dorosłych czekały różne atrakcje: gry zręcznościowe, zjeżdżalnie. Atrakcją pikniku był przygotowany przez członków PZC grill i poczęstunek wyrobami przekazanymi przez sponsorów.


W maju odbyło się spotkanie członków PZC z psychologiem Panią Martą Sobolak. Tematem szkolenia było " w co grają ludzie, czyli komunikacji interpersonalnej. Temat ten wprowadził nas w zagadnienia porozumiewania się między osobami tak, by swoim zachowaniem i rozmową nie powodować konfliktów międzyludzkich.

W dniach 13 i 14 marca 2015r. wolontariusze Zespołu brali udział w zbiórce żywności w sklepie "Carrefour" w ramach akcji " TAK POMAGAM".

ROK 2014 - AKTUALNOŚCI

W okresie Adwentu PZC przy ołtarzu głównym wystawił drzewko, na którym zostały zawieszone serca z wiekiem i imieniem dziecka. Do " Drzewka Serc" przy współpracy z katechetami pracującymi w szkołach podstawowych należącymi do parafii zostało zakwalifikowanych 100 dzieci.
Uroczyste wręczenie paczek odbyło się podczas mszy św. w dniu 20 grudnia 2014r. Wszyscy darczyńcy po mszy św. zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy PZC.


W pierwszą Niedzielę Adwentu zostały wystawione kosze na żywność. Parafianie przez cały okres Adwentu mogli przekazywać żywność, która przeznaczona została na paczki dla najuboższych parafian.