Kaplica Pamięci Narodowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Tomaszowie Maz
. jest ewenementem nie tylko w skali miasta czy województwa. Powstała ona w 1983 roku w bezpośrednim sąsiedztwie nawy „dolnego kościoła” z inicjatywy ks. proboszcza mgr kanonika Ryszarda Salskiego, który przy podjęciu tego dzieła kierował się niewątpliwie głębokimi, patriotycznymi pobudkami.

Kaplicy nadano imię św. Ojca Maksymiliana Kolbego, wielkiego męczennika. Zalążkiem jej aktualnego przeznaczenia, w początkowym okresie organizacyjnym, stały się skromne tablice umieszczone w przedsionku, poświęcone Polakom poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Patriotyczna postawa Księdza Proboszcza sprawiła, że kaplicą zainteresowało się kilka osób ze środowiska akowskiego.

Do tych osób zaliczyć należy przede wszystkim Panią Danutę Trybusową,
ps. „DANKA” - żonę majora „GAJA” Adama Trybusa, słynnego „cichociemnego”, d-cy Kedywu Okręgu AK Łódź oraz żołnierzy z 25 pp. AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej: Jerzego Buchalskiego ps. „KORBACZ” i Edmunda Bieńkowskiego ps. „BARI”. Centralny punkt kaplicy stanowi oczywiście ołtarz, gdzie dominuje obraz patrona św. ojca Maksymiliana Kolbego, namalowany przez prof. Mieczysława Młynarczyka z Łodzi.Kaplica Pamięci Narodowej im. św. Maksymiliana Kolbego jest poważnym osiągnięciem organizacji niepodległościowych Tomaszowa Mazowieckiego. Jej powstanie było możliwe – jak już uprzednio podkreślano – dzięki patriotycznej postawie ks. proboszcza kanonika mgr Ryszarda Salskiego oraz zaangażowaniu czterech bratnich organizacji: ŚZŻ AK, OzbŻ KWP, Związku Sybiraków i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Uroczystości przekazywania do Kaplicy upamiętnianych obiektów odbywały się zwykle podczas Mszy św. za Ojczyznę lub z okazji świąt narodowych i stawały się wydarzeniem w mieście. Udział w nich brali wybitni dowódcy okresu wojny i walk z reżimem komunistycznym, cichociemni z Polski i Anglii, przedstawiciele Wojska Polskiego i różnych środowisk niepodległościowych.

Wojewoda piotrkowski Stanisław Witaszczyk w swym liście skierowanym m.in. do Związków Kombatanckich i zarządu Miasta Tomaszowa tak ocenia osiągnięcia upamiętnieniowe:
„Zlokalizowana w Kaplicy przy Kościele NMP Królowej Polski galeria tablic jest swoistym muzeum historycznym, z którego wiedzę winno czerpać młode pokolenie”. 

                  


Strona w rozbudowie!