23 - 29 stycznia 2022r.

NIEDZIELA  23 Stycznia

6.30. + Mariannę Pacek.

6.30. + Jana Namysło – 22 greg.


8.00. + Jana Owsiankę  w 3 rocz. śmierci.


9.30. + Feliksę Wysmyk – od synów z rodzinami.


11.00. + Andrzeja Trzcińskiego – od chrześniaka Tomasza.


12.30. W 18 rocz. urodzin Krzysztofa Sapieja z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie, BB, opiekę MB, dary Ducha Św. na dalsze lata życia.

18.00. + Pawła Dębca – od cioci Krysi z rodziną.

PONIEDZIAŁEK 24 Stycznia

6.30. + Mirosława Wysmyka w 6 rocz. śmierci – od żony i dzieci.

7.00. + Jana Namysło – 23 greg.

7.00. + Genowefę Kołodziejską – od rodziny Śliwińskich.

18.00. + Helenę Byczek w 18 rocz. śmierci – od córki z rodziną.

WTOREK 25 Stycznia

6.30. Dziękczynno-Błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  zdrowie, BB, opiekę MB, dary Ducha Św. na dalsze lata życia dla Miłosza.

7.00. + Jana Namysło – 24 greg.

7.00. + Zofię Karp – od chrześniaka Piotra.

18.00. + Bronisławę, Jana, Pawła, Józefa, Henryka, Wacława Strzeleckich.

 ŚRODA 26 Stycznia

6.30. + Jana Namysło – 25 greg.

7.00. + Annę i Stanisława Lasek.

7.00. Dziękczynno-Błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, BB, opiekę MB na dalsze lata życia dla Grzegorza z racji urodzin od żony z dziećmi.

18.00. Msza św. Wotywna.

CZWARTEK  27 Stycznia

6.30. + Mariana Widerę, Jarosława Przywarę.

7.00. + Genowefę Kołodziejską – od bratowej Ireny z rodziną.

7.00. + Jana Namysło – 26 greg.

18.00. + Danutę w 10 rocz. śmierci i Jerzego Kabacińskich, zmarłych z rodziny Kabacińskich i Tarkowskich.

PIĄTEK  28 Stycznia

6.30. + Jana Namysło – 27 greg.

7.00. + Mariannę w 1 rocz. śmierci, Stanisława, Emilię, Tadeusza, Mariusza Michalak, Helenę Banasiak.

7.00. + Andrzeja Remisza – od sąsiadów.

18.00. Msza św. Zbiorowa.

SOBOTA  29 Stycznia

6.30. + Paulinę Dudkiewicz – od kolegów i koleżanek z klasy.

7.00. + Jana Namysło – 28 greg.

7.00.

18.00. + Jerzego Justynę – od rodziny Przybyszów.