„Ścianę Cichociemnych” zdobi centralnie umieszczony obraz „Matki Boskiej Spadochronowej” ufundowany przez panią Danutę Trybus. Jest to kopia obrazu powstałego w czasie wojny na terenie Szkocji w Audley End, w ośrodku Szkolenia „Cichociemnych”, a ofiarowany jako votum kościołowi katolickiemu w Falkland. Autorem obrazu był ppor. Albin  Bratek.

Dominującą na tej ścianie jest tablica ku czci ostatniego dowódcy Armii Krajowej – gen. Leopolda Okulickiego, ps. „NIEDŹWIADEK”, skazanego w moskiewskim „procesie 16-tu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”, a zamordowanego w moskiewskim więzieniu NKWD w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1946 r. Tablica ta zyskuje tym większą wymowę poprzez fakt, iż  w pierwszym okresie okupacji niemieckiej Generał pełnił obowiązki komendanta Okręgu Łódzkiego ZWZ, z w końcowym okresie wojny powrócił do Polski również jako skoczek spadochronowy, by wejść w skład Komendy Głównej AK.