Pielgrzymka do Padwy po relikwie św. Antoniego
W czerwcu br. święty Antoni z Padwy, zostanie ogłoszony patronem miasta Tomaszów Mazowiecki i Powiatu Tomaszowskiego. Przygotowując się do czerwcowych uroczystości, w czwartek 7 kwietnia w bazylice św. Antoniego w Padwie, Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski w asyście Księdza Zygmunta Niteckiego Dziekana Tomaszowskiego
i Księdza Edwarda Wieczorka Proboszcza parafii p.w. św. Antoniego w Tomaszowie, otrzymali z rąk kustosza padewskiego, relikwie św. Antoniego.

Na dzisiejsze uroczystości do Padwy, przybyły władze miasta i powiatu Tomaszowskiego w osobie Marcina Witko – prezydenta Tomaszowa Maz. i Mirosława Kuklińskiego - Starosty Tomaszowskiego. Obecni byli także pielgrzymi, którzy już od kilku dni przemierzają Włochy odwiedzając Asyż, Rzym, a dziś także Padwę.
Uroczystej liturgii w czwartkowe popołudnie, przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. Przypomniał On, że najstarsza świątynia Tomaszowa nosi imię Świętego z Padwy, a Jego kult obecny jest w pobożności wiernych od dawna.
Nawiązując do trwającego w Kościele Jubileuszu Miłosierdzia, ukazał postać Świętego Antoniego, który w swoich kazaniach uczył, co oznacza, że Bóg jest Miłosierny i jakie ma to znaczenia dla każdego człowieka.
- W jednej swojej wypowiedzi św. Antoni wyjaśnił, że gdyby nie Boże Miłosierdzie, to każdy z nas po popełnieniu grzechu ciężkiego, na pewno by został zniszczony przez szatana. Dzięki temu, że się nawracamy, że żałujemy za swoje grzechy i do Boga wracamy, możemy w dalszym ciągu pełnić swoją misję, możemy dalej żyć w pełnej łączności z Bogiem.
Po zakończeniu, liturgii wszyscy udali się do bocznej kaplicy, gdzie znajduje się grób Świętego Antoniego, by wspólnie oddać mu hołd i cześć przez uczczenie Jego relikwii.
Dla wszystkich uczestników, uroczystości w Padwie, były szczególnym i niezapomnianym przeżyciem.
- Od dawna święty Antoni patronuje naszemu miastu. – mówił Marcin Witko, prezydent Tomaszowa. Zdaję sobie sprawę, że gdyby nie On i Jego pomoc, z pewnością nie udałoby się nam zrobić tego, co już zostało zrobione
i co jeszcze będzie zrobione dla miasta i jego mieszkańców. – podkreślił prezydent.

-To wspaniałe i wyjątkowe wydarzenie, w którym mogłem uczestniczyć. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu,
że mogłem dziś tutaj być. Święty Antoni od wielu lat jest moim patronem, ale od teraz Jego relikwie, On będzie zawsze z nami, w naszym mieście. – mówił ze wzruszeniem Tomasz Kuta, uczestnik pielgrzymki do Padwy.

Relikwie świętego Antoniego, po przywiezieniu ich do Tomaszowa Mazowieckiego, będą odwiedzały parafie dekanatu Tomaszowskiego, a następnie zostaną umieszczone w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w centrum miasta.

"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"