6 czerwca  o godz. 12.30 nasz parafianin ks. Mateusz Maciejewski sprawował w naszym kościele swoją pierwszą Mszę Świętą.  Ksiądz Mateusz w asyście księży, służby liturgicznej ołtarza, asysty procesyjnej oraz wiernych został  przeprowadzony ulicami do naszego kościoła. Na placu kościelnym ks. proboszcz Zygmunt Nitecki uroczyście powitał neoprezbitera.  Następnie rozpoczęła się  Eucharystia, podczas której homilię wygłosił sam ksiądz Mateusz. Na koniec przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli księdzu Mateuszowi szczere życzenia i zapewnili go o modlitewnym wsparciu.
Msza Święta zakończyła się prymicyjnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk, którego udzielił nowo wyświęcony ksiądz.