Papież pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Franciszek pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus przyniesione przez dzieci Centrum Oratoriów Rzymskich.

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów.

W szczególny sposób pozdrawiam grupę, która przybyła, aby reprezentować rodziny i dzieci Rzymu z okazji błogosławieństwa „Bambinelli” [figurek Dzieciątka Jezus], spotklania zorganizowanego przez Centrum Oratoriów Rzymskich. W tym roku jest was tu niewielu z powodu pandemii, ale wiem, że wiele dzieci i ludzi młodych gromadzi się w oratoriach i w swoich domach i śledzą nas za pośrednictwem środków przekazu. Do każdego kieruję swoje pozdrowienia i błogosławię figurki Jezusa, które zostaną umieszczone w żłóbku, będącym znakiem nadziei i radości. [W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego]. Kiedy będziecie się modlili w domu, przed żłóbkiem z członkami waszych rodzin, dajcie się pociągnąć czułości Dzieciątka Jezus, które urodziło się pośród nas ubogie i kruche, aby obdarzyć nas swoją miłością.