DOŻYNKI 2020

W niedzielę 23 sierpnia dziękowaliśmy Bogu za plony ziemi. Mieszkańcy Dąbrowy, Nagórzyc i Wiaderna przygotowali piękne wieńce, które symbolizują wdzięczność Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarza a jednocześnie przypominają nam, że pod koniec naszego życia chcemy przedstawić Bogu naręcza dobrych czynów – gestów miłości, do których On nas powołał. W homilii ks. Proboszcz Zygmunt Nitecki mówił: „Jakże nie dziękować Bogu za łaski, za deszcz i słońce we właściwym czasie. Jakże nie dziękować rolnikom za ich ciężką pracę”.