Co może maluczka wiara?

 

Autor/źródło: Pixabay, platinumportfolio

Św. Jan Paweł II, wypowiadając się na temat dzieci, rodziny i małżonków, często odwoływał się do duchowego klimatu nazaretańskiego domu. Przypominał: Maryja i Józef dzielili swój czas między pracę i modlitwę, a Jezus „był im poddany” i stopniowo włączał się we wspólne życie. W Liście do Rodzin podkreślał, że rodzice zostali powołani do „wzniosłej misji, jaką jest współdziałanie ze Stwórcą w przekazywaniu życia” i prosił: „nie lękajcie się życia!”.

W homilii wygłoszonej do rodzin w październiku 2000 r. papież z Polski mówił o tym, że dzieci mogą zmieniać dorosłych: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się”.