CZTERDZIESTOLECIE KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

29 września 2019 r.  grupa członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia  Człowieka udała się na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. W tym roku przypadła bowiem 40 rocznica powstania tego dzieła. Krucjata jest odpowiedzią na apel papieża Jana Pawła II skierowany do Polaków 23 października 1978 r.: "Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może zagrozić jego egzystencji  i dobru wspólnemu." Jan Paweł II pobłogosławił dzieło Krucjaty  8 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

Co do samej pielgrzymki, to jej program był bardzo bogaty i można by wiele mówić o wykładach, wspólnej modlitwie uwielbienia, drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich i liturgii eucharystycznej.

Do mojej wyobraźni przemówił wykład dr Krzysztofa Wojcieszka, który pokazał bardzo niebezpieczną sytuację w jakiej obecnie jesteśmy jako naród, który spożywa rocznie na jednego statystycznego Polaka ponad 10 litrów czystego alkoholu. Zdumiewające były również zaprezentowane dane z których wynika, że w ubiegłym roku przypadków zgonów spowodowanych zatruciem alkoholowym było 5 razy więcej niż tych spowodowanych ciężkimi narkotykami, a 23 razy więcej niż zgonów spowodowanych dopalaczami. Nie ma tu więcej miejsca na szczegółowe pokazywanie innych zjawisk i zachowań których źródłem jest nadużywanie alkoholu, warto jednak zwrócić uwagę, iż jako członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zostaliśmy poproszeni i zobowiązani do włączenia się  w Narodowy Program Trzeźwości.

Podczas Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu rozważaliśmy ewangelię z dnia o Łazarzu i bogaczu. Ks. biskup Krzysztof Włodarczyk zwrócił uwagę, że Łazarz był darem dla bogacza. Nie sposób nie odnieść tych słów do nas, dla których darem jest każdy brat pogrążony w grzechu i nałogu. Tu nasuwają mi się też słowa naszego biskupa Grzegorza Rysia, który komentując tę przypowieść mówił, że oprócz daru jakim był Łazarz, bogacz wzgardził także darem słowa Mojżesza i proroków, czyli słowem Boga. Mając wszystko bogacz nie miał nic, nawet imienia.

To jest konkretne wezwanie dla wszystkich ludzi dobrej woli. I taka myśl na koniec, że Bóg dał nam ogromne bogactwo, a od nas chce tylko kubka z wodą albo żeby pomóc innym nie wypić tego pierwszego.

Wszystkich, którzy za podanie kubka chcieliby iść do nieba, zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na 17.30 na różaniec, Eucharystię i medytację nad Słowem Bożym.

DLA WYTRWAŁYCH

Jako członkowie i kandydaci KWC pragniemy stworzyć  "kolumnę ratunkową" ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę "ziemię świętą" jaką jest człowiek odkupiony przez Chrystusa.

Poprzez post, modlitwę i jałmużnę pragniemy pomóc tym, którzy nie mogą już sami sobie poradzić, dla których po ludzku już nic nie da się zrobić.

Nasz post to rezygnacja z picia, kupowania i częstowania  alkoholem. Troskę o osoby pogrążone w nałogach i zniewoleniu grzechem wyraża także nasza modlitwa KWC, zwłaszcza wspólne eucharystie  o wyzwolenie w pierwsze soboty miesiąca.

Odczytujemy to jako znak czasu, że od ponad roku Niepokalana  Matka Kościoła, Królowa Polski, posługując się swoim proboszczem  Zygmuntem przygarnęła nas pod swoje skrzydła i chce stworzyć z nas armię Gedeona. Gedeonowi wystarczyło trzystu zdecydowanych wojowników i jeśli u nas w Tomaszowie zbierze się trzystu wojowników Maryi, którzy nie będą się bać, to z pewnością Niewiasta Zwycięska wyśle nas w bój i ocali nasze rodziny.

Maryja jest bowiem główną patronką dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i to JEJ ofiarowaliśmy krucjatę jako JEJ dzieło i narzędzie w JEJ ręku dla wyzwolenia narodu.

Tekst: Przemysław Sepkowski