"...ten syn mój był umarły, a znów ożył;
zginął, a odnalazł się" (Łk 15,24)
 
W dniach 28 - 30 marca br. w naszym kościele odbyły się trzydniowe rekolekcje dla maturzystów tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Poprowadził je ks. Marcin Pietrzyk wraz z klerykami Łódzkiego Seminarium Duchownego. Tematem przewodnim tych spotkań było doświadczenie bycia dzieckiem Boga na kanwie przypowieści o synu marnotrawnym. W celu uświadomienia młodzieży, jak wielkim darem jest życie oraz jak wielkie możliwości niesie ono ze sobą, klerycy zaprezentowali niezwykle poruszający film pt. "Cyrk motyli". Dobremu przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania służyła kontemplacja obrazu Rembrandta "Powrót syna marnotrawnego". Centralnym punktem trzeciego dnia rekolekcji była Eucharystia. Dzięki życzliwości gospodarza miejsca i dobrych pań, działających w parafii, młodzież mogła skosztować pysznych ciast i pokrzepić się ciepłą herbatą lub kawą w trakcie przerw w rozważaniach.