Powołanie Parafialnego Zespołu Caritas
17 listopada 2014r. dzięki inicjatywie księdza proboszcza w naszej parafii został powołany Parafialny Zespół Caritas i rozpoczął swoją działalność charytatywną. W skład zespołu wchodzą 22 osoby, które wyraziły chęć pomagania, poświęcenia swego czasu i umiejętności dla potrzebujących. Parafialny Zespół Caritas skupia wokół idei miłosierdzia przede wszystkim osoby dorosłe.