8 grudnia 2018r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Niepokalanowa. W 1980 r.,przez papieża Jana Pawła II, kościół w Niepokalanowie został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej, a 25 marca 2004 r. otrzymał tytuł sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.                                                                                        
Dokładnie 71 lat temu (1947 r.), 8 grudnia, Matka Boża objawiła się pielęgniarce Pierinie Gilli i powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.  Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". W tym dniu uczestniczyliśmy w  patronalnym święcie parafii, klasztoru i Rycerstwa Niepokalanej. Uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. bp. Piotr Jarecki. Pragnieniem pielgrzymów była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Łaski u stóp Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Przepraszaliśmy za grzechy popełnione przeciwko życiu. Dziękowaliśmy za otrzymane łaski. Zawierzyliśmy Maryi całe nasze życie i nasze rodziny. Wiele osób odmówiło Przyrzeczenie Duchowej Adopcji - jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Nawiedziliśmy również  Kaplicę Wieczystej Adoracji ,,Gwiazda Niepokalanej'' - Światowe centrum Modlitwy o Pokój. W centralnym punkcie Ołtarza Adoracji widnieje postać Maryi, nazwanej przez św. Jana Pawła II ,,Niewiastą Eucharystii'', ,,Pierwszą Monstrancją'' czy,, Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna''. Pod sercem Matki Bożej umieszczone są monstrancje.Umocnieni obecnością Najświętszego Sakramentu wyruszyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Przywitał i oprowadził nas o. Sławomir Denderski. Jest to miejsce od 300 lat  płynące łaskami od Matki Bożej. Umocnieni w wierze wyruszyliśmy w drogę powrotną. W czasie podróży nie zabrakło modlitwy i śpiewu, nad całością czuwał ks. kan. Zygmunt Nitecki. Wdzięczni Panu Bogu za dar wspólnego pielgrzymowania  szczęśliwie wróciliśmy do domów.