17 września obchodziliśmy 79 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę
i Światowy Dzień Sybiraków.