27.01.2018. Dwudziestoosobowa delegacja naszej parafii pod przewodnictwem ks. Włodzimierza Moraczewskiego udała się do Łodzi, by wziąć udział w niezwykle ważnym wydarzeniu. Otóż tego dnia mszą świętą sprawowaną przez arcybiskupa Grzegorza Rysia w katedrze łódzkiej rozpoczęła się liturgiczna inauguracja IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Celem synodu ma być wsparcie arcybiskupa w kierowaniu wspólnotą diecezjalną oraz przygotowanie do setnej rocznicy powstania diecezji łódzkiej. Synod będzie obradował w trzech etapach:
 -  w roku 2018 pod hasłem: "Młodzież nadzieją Kościoła łódzkiego"
 -  w roku 2019 pod hasłem: "Przyszłość Kościoła łódzkiego idzie przez rodzinę"
 -  w roku 2020 pod hasłem: "Parafia wspólnotą uczniów - misjonarzy"
Zamknięcie IV Synodu nastąpi 10 grudnia 2020 roku w setną rocznicę erygowania łódzkiej diecezji.
Kanclerz Kurii odczytał list skierowany do Ojca Świętego Franciszka, który po zakończonej liturgii podpisali wszyscy uczestnicy synodu.
Kolejnym punktem programu był bardzo interesujący wykład prof. dr hab. Kai Kaźmierskiej zatytułowany:  "Młodzież archidiecezji łódzkiej - między sekularyzacją a ewangelizacją" przedstawiający wyniki badań religijności uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników synodu był przygotowany na terenie Wyższego Seminarium Duchownego bardzo smaczny obiad, zakończony dobrą kawką i herbatką. Po przerwie obiadowej zaproszeni zostaliśmy do pracy w grupach. Zastanawialiśmy się nad trzema pytaniami:
1. Dlaczego wielu młodych nie łączy życia rodzinnego z małżeństwem?
2. W jaki sposób możemy pomóc młodym ludziom, aby wartości: rodzina i wiara zeszły się ze sobą w ich sposobie myślenia? (co konkretnie możemy uczynić w naszych parafiach, wspólnotach...?)
3. Gdzie dzisiaj możemy odnaleźć młodego człowieka?
Podsumowania dyskusji dokonał metropolita łódzki, który zauważył, że w wypowiedziach przedstawicieli grup padło wiele konkretnych propozycji, które można już dziś zastosować w życiu parafii. Spotkanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia i wspólna modlitwa za synod. Zadowoleni, ubogaceni wewnętrznie i zachęceni do dalszej współpracy wróciliśmy do Tomaszowa, a wspaniała młodzież, biorąca udział w naszej wyprawie, umiliła nam drogę śpiewem i grą na gitarze.