Na ręce Pani Beaty Młynarczyk
nauczyciela plastyki ze Szkoły Podstawowej Nr 1
składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomagali w budowaniu szopki i dekoracji choinek.