Mianowanie nowych księży kanoników honorowych i gremialnych w Archidiecezji Łódzkiej.
15 grudnia 2015 roku Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował nowych księży kanoników honorowych oraz gremialnych w Archidiecezji Łódzkiej.
Tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Wolborskiej otrzymał proboszcz naszej parafii Ks. Zygmunt Nitecki.