DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY - DOŻYNKI 2021

W niedzielę, 5 września br. dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony i zawierzaliśmy Mu przyszły rok, prosząc o potrzebne łaski, bo jak mówi staropolskie przysłowie: Bez Boga ani do proga! Dziękujemy z piękne wieńce mieszkańcom Dąbrowy, Koloni Zawada, Nagórzyc i Wiaderna. Tegoroczne dożynki były dla nas znakiem nadziei, którą nieustannie pokładamy w dobrym Bogu.