SZANIEC SYBIRAKÓW

17 września 1995 roku na terenie należącym do parafii Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kamienia (Szańca) z tablicą pamiątkową ku czci pomordowanych i zaginionych w Rosji carskiej i sowieckiej z wmurowaną urną z ziemią z Katynia i Syberii.


U stóp „Szańca Sybiraków” wmurowano urny z prochami i ziemię z cmentarzy zesłańców.
Przytoczmy fragment głębokiej i wzruszającej treści tablicy umieszczonej na kamiennym cokole:

„Wiernym Bogu i Ojczyźnie Rodakom Zamordowanym
w Rosji carskiej i sowieckiej w latach 1768-1958.
Do Polski wracają w naszych modlitwach”
Zesłańcy Sybiru Ziemi Piotrkowskiej  - 1995 r.

 

 

 

 

 

Monument ten został zaprojektowany przez okrutnie doświadczonego przez los byłego prezesa Oddziału wojewódzkiego Związku Sybiraków ppłk Romana Stasiaka (1928 - 2014)