KUSTOSZ KAPLICY PAMIĘCI NARODOWEJ
im. Św. Ojca Maksymiliana Kolbe


TADEUSZ CIELNIAK

Pan Tadeusz był działaczem „Solidarności”, represjonowanym w stanie wojennym. Obecnie pełni
funkcję Sekretarza Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. Ponadto opiekuje się Kaplicą Pamięci Narodowej, która  znajduje się w dolnej części kościoła pw. NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego. Kaplica powstała w nowo wybudowanym kościele w 1983 roku.
W jej korytarzu, w samej kaplicy i bocznej salce, wiszą tablice poświęcone
uczestnikom zmagań o niepodległość Polski, członkom podziemia niepodległościowego czasu II wojny światowej i okresu powojennego. Swoje gabloty mają Związek Sybiraków, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Związek Strzelecki „Strzelec” i inne organizacje. Na ścianach wiszą portrety wybitnych dowódców WP i AK. Są tam pamiątkowe sztandary, mundury i odznaczenia członków organizacji. Ciągle przybywa nowych pamiątek.

W kwietniu (miesiącu pamięci narodowej), staraniem T. Cielniaka, pojawiła się gablota przedstawiająca tomaszowskie miejsca pamięci narodowej. Są w niej zdjęcia i opisy pomników, tablic, grobów. Jak nam powiedział T. Cielniak, bardzo dobrze układa się współpraca kombatantów i członków „Strzelca”, harcerzy oraz rodzin osób upamiętnionych w kaplicy z obecnym proboszczem parafii.
Ks. Zygmunt Nitecki nazwał pana Tadeusza społecznym opiekunem kaplicy, ale naszym zdaniem słowo kustosz lepiej oddaje sens jego zaangażowania.
KUSTOSZ ZAPRASZA DO KAPLICY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ TO MIEJSCE,
SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻ SZKOLNĄ NA LEKCJE HISTORII.
WCZEŚNIEJ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NIM TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU
507-506-928

Na podstawie tekstu autorstwa Pana Jana Pampucha, który ukazał się
w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym w dniu 15 maja 2015 roku

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2008r. nadała Panu Tadeuszowi Cielniakowi Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
(czytaj...)