03 Maja 2019r.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Odpust parafialny to szczególny moment na okazanie wdzięczności.
Najpierw z uwielbieniem i wdzięcznością zwracamy swe myśli ku Panu Bogu dziękując za dar Bożej Opatrzności i za wszelkie łaski jakich Bóg nam udziela. Dziękujemy Matce Bożej Królowej Polski za nieustanną opiekę nad nami. Nasze gorące podziękowania kierujemy do kapłanów dekanatu tomaszowskiego i do kapłanów dekanatu tomaszowskiego diecezji radomskiej.
Bardzo dziękujemy Ks. Kanonikowi Proboszczowi Sanktuarium Św. Antoniego Sławomirowi Klichowi za sprawowaną Eucharystię, wygłoszoną homilię i sąsiedzką życzliwość.
Dziękuję Ks. Włodzimierzowi i Ks. Mariuszowi za sprawowaną Eucharystię i za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszego święta.
Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i terenu wokół kościoła, za dekorację drogi procesji i ofiarowane kwiaty do dekoracji, Parafialnemu Zespołowi Caritas dziękujemy za przygotowanie procesji z darami. Dziękujemy Asyście, Chórowi, Organiście, Orkiestrze, Strażakom, Żywej Róży, Rodzinie Franciszkańskiej, Ministrantom, Lektorom, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, Młodzieży, Dziewczynkom sypiącym kwiatki, Dzieciom niosącym poduszki procesyjne, Dzieciom w strojach fatimskich, panom Kościelnym i wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą liturgię. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich tu obecnych za dar modlitwy. Dzieci po Eucharystii zapraszam do poczęstowania się cukierkami.


3 maja podczas uroczystości odpustowych dziękowaliśmy Bogu za Jego Matkę, naszą Patronkę. Uroczystościom odpustowym przewodniczył i homilię wygłosił ks. kanonik Sławomir Klich, proboszcz Sanktuarium św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Po raz pierwszy w świętowaniu wzięła udział młodzież żeńska ubrana w stroje ludowe. To było prawdziwe święto naszej parafii i naszej Matki Maryi.